Bescherming (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn kledingstukken en hulpmiddelen, die werknemers kunnen dragen als bescherming. PBM beschermt uw medewerkers tegen gevaren die een bedreiging vormen voor gezondheid of veiligheid. Persoonlijke beschermingsmiddelen bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

hoofdbescherming
pbm-achterhoek-liemers

PBM's beschikbaar stellen

Hebben jouw medewerkers beschermende werkkleding, veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, gehoorbescherming of valbeveiliging nodig? Dan ben je als werkgever verplicht, om deze beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen voor jouw medewerkers. Bepaal samen met jouw medewerkers welke PBM’s er benodigd zijn, zodat zij veilig en gezond kunnen werken.

PBM en de Arbowet

De Arbowet verplicht organisaties, om medewerkers veilig en gezond te laten werken. Hierbij zijn bedrijven verplicht om een risico- inventarisatie- en evaluatierapport (RI&E) op te stellen. Hierin staat welke PBM’s er voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd zijn. De werkgever is verplicht om de benodigde PBM’s te betalen, er zorg voor te dragen en de juiste voorlichting te geven aan de werknemers. Werknemers zijn verplicht de PBM’s op de juiste manier te gebruiken, om risico’s op letsel te minimaliseren.

gehoorbescherming
oogbescherming-pbm

PBM categorieën

Als werkgever moet je zorgen voor juiste voorlichting en goed gebruik van de gebruikte beschermingsmiddelen. PBM’s kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: 1 (laag risico), 2 (middelhoog risico) en 3 (hoog risico).

PBM categorieën uitleg

Categorie 1

Hieronder vallen PBM’s, waarvan wordt aangenomen dat de medewerker zelf weet hoe deze beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn: Werkschoenen, handschoenen, laarzen, hoofdbedekking en zonnebrillen.

Categorie 2

Hieronder vallen PBM’s, die middelhoog risico moeten tegengaan. De PBM’s die hieronder vallen moeten een EU-verklaring hebben met een EU-typegoedkeuring. Hierbij wordt de EG-richtlijn 89/686/EEG gevolgd. De meeste PBM’s vallen onder categorie 2. Voorbeelden hiervan zijn: veiligheidshelmen en veiligheidsbrillen.

Categorie 3

Hieronder vallen PBM’s, die net als categorie 2 PBM’s een EU-verklaring met een EU-typegoedkeuring moeten hebben. Hierbij worden ook fabricagecontroles verricht. Voorbeelden van categorie 3 PBM’s zijn: Uitrusting voor extreme temperaturen, bescherming tegen chimicaliën en ademhalingsapparatuur.

pbm-handschoenen
pbm-categorieen

PBM onderhoud

Het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen is enorm belangrijk. Hierdoor worden de levensduur en de werking van de PBM’s verlengd. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor goede voorlichting over het onderhoud van de PBM’s en deels voor de uitvoering van he onderhoud. Als medewerker ben je medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de PBM’s.

Advies nodig over PBM?

Wil je persoonlijk advies ontvangen over de juiste inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen? Neem dan contact op met de bedrijfskledingspecialist van de Achterhoek en Liemers. Wij vertellen je er graag meer over.

Inloggen Kleding Management Systeem?

Inloggen voor werknemers:

Inloggen in webshop

Inloggen voor klanten: